FANDOM


PRAVIDLA SPISOVNÉ MORAVŠTINY

(Asi nebudu zcela dodržovat Moravštinu, za čež se omlouvám.) Spisovná Moravština sice již existovala, ale jelikož se nedochovala, je třeba ji vytvořit znovu.

Dnes se prosazuje na Moravě Český pravopis. Jenže žádný Český pravopis není. Je jenom Český levopis. A my nyní musíme obnovit Moravský pravopis, aby tu byl skutečný pravopis.

Kritizované "piš jak slyš" pokládám za ten nejlepší pravopis jakéhokoliv jazyka. Nejsem ochoten používat jakýkoliv jazyk, který nemá hlavu ani patu. Tím hovořím o nadbytečných pravidlech. Nejjednodušší řešení je vždy tím správným, a podle toho by se měl každý řídit. Nesmyslem v Českém jazyce je rozlišování tvrdého a měkkého Y/I. V Českém jazyce je zakázáno napsat ŇIČEMA, musí se napsat NIČEMA, a ono měkké I změkčuje N. Ale proč má tedy Čeština Ň, které používá například ve slově MŇAM. Je to hloupé. V Moravštině by se mělo psát ŇIČEMA s měkkým N. Souhlsáka NI by se pak mohla číst tvrdě a nebyla by potřeba tvrdého Y. Jenže lidé si budou muset dlouho zvykat, takže v přechodné fázi by mělo být povoleno i NY. Nyní bych tedy rozdělil Moravský pravopis na A)přechodný B)konečný.

KONEČNÝ PRAVOPIS Nebude se používat Y,Ů,Ě.

PŘECHODNÝ PRAVOPIS Slova s Y,Ů,Ě bude možné psát dvojím zpúsobem.

DALŠÍ BODY slovo MĚKKÉ, bych chtěl psát jako MŇEKÉ. Někteří lidé si však budou těžko zvykat na to, že už se píše jenom jedno k a ňe. Ti samý lidé si ve škole těžce zvykali na kk a ně, proto si budou i těžce odvykat.

I/Y v případech, kde nemá vliv na výslovnost a Ů se bude moci odbourat o něco rychleji.

Ať bude nový Moravský pravopis / moravopis jakýkoliv, lidé si na něj budou muset zvykat. Prosazení Moravštiny bude trvat možná více generací. Právje proto bude PŘECHODNÝ PRAVOPIS.


Noví pravopis samozřejmňe nebude obsahovat vijmenovaná slova, tvrdé přídavné jména a další nesmisli. Bude se psát prostě "piš, jak sliš". U tvrdých slabik bude možné vždy psát I i Y (přechodný/přechodní pravopis). V mňeké slabice bude nutné napsat mňekou souhlásku ŇIČEMA.

Ě s háčkem se bude (v přechodném pravopisu) tolerovat, ale učit se bude psaní bez Ě.

Ů se psát nebude, na což si lidé zviknou asi nejrichleji.

Takže bich to viďel asi takto: V knize Moravskí jazik se bude dodržovat v textech KONEČNÍ PRAVOPIS, ale bude v ňich popisován PŘECHODNÝ PRAVOPIS. V diktátech nebudou žáci ďelat ďíki těmto pravidlúm ďelat vúbec žádné chibi. A právje to je potřeba. Po každém diktátu si žák múže říci "kdibi to bil Moravskí diktát, mňel bich to bez chibi" a právje to je bude nuťit mislet na Moravšinu.


V podstaťe múže bít jedno, že se Moravskí pravopis nedochoval, protože stejňe je nejlepší vitřoviř vždi ten nejjednodušší možní pravopis. Pouze nejjednodušší možní pravopis je takoví pravopis, za kterí se není třeba stiďet.


Pravopis velkích a malích písmen bich zaťím ponechal. K tvarosloví se vijadřovat nebudu, protože to už je gramatika, nikoliv Moravština.