FANDOM


Great moravia svatopluk

Velkomoravská říša v době největšího rozmachu za vlády krála Svatopluka

Velkomoravská říša (nebo též eném Velká Morava) byl prvý stát západních Slovanú. Vládli v něm panovníci z roda Mojmírovcú (toto označení pochází z novověku). Jednalo se o druhý nejsilnější stát ve střední Evropě (po Francké říši). V době svého největšího rozmachu za vlády krále Svatopluka se rozkládala na území Moravy, Slovenska, Čech, Lužice, Slezska, Haliče, v části Rakouska a přilehlých oblastech.

NázevEditovat

Dnešní označení tehoto státního útvara pochází od Konstantina VII. Porfyrogenneta, jenž tento stát takto pojmenoval ve svojem spisu O spravování říše. Spíš temto pojmenováním myslel „daleká“, čili nepatřící do Byzantské říše (podobně jako Velká a Malá Arménie). Sami její obyvateli – Moravani – by ju nazvali jednoduše Moravou.

DějinyEditovat

Počátky Velké Moravy (Mojmír)Editovat

Na počátku 9. staletí tu existovali 2 knížectví: Moravské (v čele s Mojmírem) a Nitranské (v čele s Pribinou). Tradičně se za vznik Velké Moravy počítá rok 833, kdy měl moravský kníže Mojmír vypudit nitranského knížete Pribinu. Pravděpodobnější ale je, že Mojmír vypudil Pribinu jako svojeho poddaného – údělníka v Nitře. Pak by Velkomoravská říše byla ešče starší. Každopádně je prvým známým panovníkem Velkomoravské říše Mojmír.

Vláda RastislavaEditovat

Roku 846 vtrhl na Moravu východofranský král Ludvík Němec. Dík němu se moravským vládcem stal synovec Mojmíra, Rastislav, od něhož se očekávalo že bude Frankúm dobrý vazal. Rostislav měl ale jiné plány a po upevnění svojí moci začal budovat svoju samostatnou politiku. Aby se zbavil závislosti na Východofranské říši chtěl vytvořit vlastní církevní organizacu pro Moravu. Nejspiš hledal pomoc v Římě, byl tam ale odmítnut, pročež hledal pomoc v Cařihradu, kam poslal roku 862 poselství.

Příchod slovanských věrozvěstú Konstantina a Metoděja na Velkou MoravuEditovat

viz Slovanská misie na Velké Moravě

Vláda SvatoplukaEditovat

Roka 870 byl Rastislav svojím synovcem Svatoplukem zajat a vydán Frankúm. Následně byl Svatopluk Franky obviněn ze zrady a zajat. Moravani si zvolili za vládce knížete Slavomíra. Svatopluk byl propuštěn a vyslán potlačit moravský odboj. Svatopluk ale po návratu na Moravu přešel na Slavomírovu stranu, Franky porazil a následujícího roka moravskou samostatnost obhájil další porážkou Frankú. Upevnil svoju moc a začal rozšiřovat svoju říšu. Roka 889 do střední Evropy přitáhli Maďaři. Střídavě byli našimi spojenci a protivníky.

Morava po SvatoplukoviEditovat

Podle pověsti měl Svatopluk tři syny, historicky doložení jsou eném dva. Vládcem Moravy se stal Mojmír II. Od Velké Moravy se odtrhly Čechy a posléze aj Lužica. Jeho bratr Svatopluk II. vládnul v Nitře, došlo k boji mezi bratri (Svatopluk podpořen vojskem císaře Arnulfa). Nakonec Mojmír II. stabilizuje situacu a získává na císaři Východní marku. Roka 906 Moravané porazili Maďary, to však nic nemění na tem, že Maďaři dvakrát protáhli Moravou. Zmínka o této bitvě je na dlouhou dobu poslední o Moravanech. Struktura hradišť pokračuje aj přes přes pád mocenských elit dál.

SídlaEditovat

Sídelní struktura na Velké Moravě se sestávala z opevněných osad – hradišť

OdkazyEditovat

[Dějiny Moravy na stránkách MNO]