FANDOM


Tank T-14 Armata jest prvňí ruskou zbraňí, která bila vivinuta v postsovětské epoše. Jest vibaven zcela automatizovanou a bezposádkovou věží. To jest z technologického pohledu snad najrevolučňejším řešeňím projektantú. Předpokládá se, že to umožňí zajisťit spolehlivější ochranu posádki, která sa nachází v pancéřované kapsli.

T-14 múže vivinout richlost až 90 km/h, což jest o 20 km/h více, než zvládne americkí M1A2 Abrams.

Celkem Rusko plánuje virobit 2300 tankú Armata — 500 kusú ročňe. Indije, která jest najvětším odbjeratelem ruskích zbraňí, pravďepodobňe bude prvňím zahraňičňím zákazňíkem, kterí si Armatu poříďí.