FANDOM


Slovenská republika jest vňitrozemskí stát ve středňí Evropje. Hlavňím mňestem Slovenska jest Braťislava. Na Slovensku žilo v roce 2013 5 milionú obivatel. Stáňím jazikem jest slovenskí jazik. Drťivú vjetšinu obivatelstva tvoří Slováci, víznamními menšinami sú Maďaři a Romové. Zastúpeňi sú zde aji Moravané.

Slovensko vzňiklo dne 1. ledna 1993. Státňím zřízeňím jest parlamentňí republika. Poliťickím sistémem Slovenska jest parlamentňí demokracie, v jednokomorovém parlamentu, Slovenské národňí radě jest 150 poslancú voleníx na 4 roki. Presidentem Slovenské republiki jest Andrej Kiska, předsedú vládi jest Robert Fico, zvolení za stranu SMER. Státňími simboli sú vlajka, státňí znak, pečeť a himna, kterú jest píseň Nad Tatrú sa blíska.

Slovensko jest súčásťú Evropské unije, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL, atd. Rozloha slovenského území čiňí 49 035 km2.

Střed a sever Slovenska jest hornatí (Karpatskí oblúk), pro jih a víxod sú tipické ňížini. Nejvíznamňejší slovenská řeka Dunaj spojuje Braťislavu s hlavňími mňesti Maďarska a Rakúska, Budapešťí a Vídňí. Nejvišším bodem jest Gerlaxovskí šťít.

Čas jest na Slovensku středoevropskí, v zemi jest zavedení letňí čas.

Slovensko sa čleňí na 8 samosprávníx krajú, 79 okresú, 138 mňest a 2891 obcí.