FANDOM


Národ je tip kolektivňí identiti - určité množství příslušňíkú relativňe velkíx uskupeňí, kteří jsou navzájem svázáni silními pouti (etnickími, historickími či právňe-politickími).

Vznik moderňíx národú Editovat

Rozhodující etapou pro konstituováňí moderňího pojetí národa bilo období 17. a 18. století zejména v západňí Evropě, kdi došlo k postupnému zformováňí velkíx absolutistickíx státú. Vísledkem jejix tendence k centralisaci politické moci bil silní tlak na kulturňí, jazikové a politické sjednoceňí rúznorodíx skupin obivatel žijícíx na tomto území, kterí vivolal proces postupného utvářeňí národňí identiti.